Stránky věnované chovu tropických brouků |http://www.coleoptera.wz.cz/|Czech languageEnglish lanquage

3.2. Chovný substrát

Chovný substrát je velmi podobný substrátu pro chov zlatohlávků, pouze je zpravidla zapotřebí mít vyšší příměs trouchu (cca 1:1 trouch:listovka). Mnoho druhů je také úspěšně odchováváno s příměsí kompostu.

Trouch je nezbytná součást chovného
substrátu u nosorožíků

Kůra dopomůže udržet vlhkost substrátu a
navíc se po ní broukům dobře leze.

3.3. Chov larev

Larvy nosorožíků jsou poměrně líné a dají se velmi dobře chovat ve větších skupinách. Navzájem si neubližují, ačkoliv nelze vyloučit poškození jiné larvy při hledání vhodné potravy. Ve třetím instaru jsou larvy poměrně dost žravé a spotřebují ohromné množství substrátu. Je vhodné poskytovat jim doplňující potravu ve formě ovoce, listů hlávkového salátu apod. Larvy lze také velmi dobře vyživovat pomocí sušených psích granulí, u nichž je však nutno dbát na to aby se příliš nekazily a často je vyměňovat.

Larvy mnoha nosorožíků (zde Xylotrupes
gideon) lze chovat pohromadě.

Larvy Dynastes hercules v posledním stadiu
připomínají malou šišku salámu.

předchozí strana | následující strana

© Mgr. René Dus 2003
Všechna práva vyhrazena