Stránky věnované chovu tropických brouků |http://www.coleoptera.wz.cz/|Czech languageEnglish lanquage

3.4. Kukly

Pro zakuklení si nosorožíci vytvářejí kokon podobný kokoům zlatohlávků. Bohužel však velmi často tyto kokony nejsou stejně pevné jako kokony zlatohlávků a je pro to nutné být opatrní při manipulaci s nimi. Kokony mohou být umístěny buďto vertikálně, nebo horizontálně (pozor pokud manipulujete s kokonem, dbejte na to aby po manipulaci byl správně natočen). Před kuklením je dobré larvy přemístit do samostatných nádob a dbát při tom aby byly dostatečně velké. Pokud není nádoba dostatečná, larva si sice kokon vytvoří a zakuklí se, ale samečci nemohou plně vyvinout svůj roh a bývají pak různě deformovaní nebo s malým rohem. Někteří chovatelé tento problém řeší vytvořením umělých komůrek pro odchov kukel. Ty se zpravidla vytvářejí z různých trubiček (vhodné jsou např. toličky od toaletního papíru) nebo ze zelené zahradnické hmoty určené pro aranžování květin.

Umělé komůrky mohou kuklám pomoci
v úspěšné přeměně v imago

K vytvoření umělé komůrky je vhodná
zelená hmota na aranžování květin

3.5. Imaga

Dospělé jedince je vhodné chovat pouze v párech nebo skupinách 1,2 či 1,3. Při přítomnosti více samců v jednom teráriu tito spolu neustále bojují a často dochází k poškození, či úhynu jednoho nebo dokonce obou samců. Samci nosorožíků jsou velmi teritoriálně založení a je proto dobré imaga nevyrušovat, neboť samci se pak stávají agresívními a mohou zabít nebo poškodit samice (např. je známo více případů kdy samec zcela rozdrtil samičku a stačil ho k tomu vyprovokovat jen nějaký silnější zvuk nebo slabý průvan). Celkem rozumným řešením je samce chovat odděleně od samic a ponechávat je spolu pouze na spáření. Samice potřebují pro kvalitní snášení vajec potravu bohatou na proteiny (jen ovoce jim zpravidla nestačí) a proto je dobré je přikrmovat jelly s vysokým obsahem proteinů nebo kuklami jiného hmyzu.

Umělou komůrku lze vytvořit i z
prázdné ruličky od toaletního papíru

Kukla spokojeně odpočívá v umělé
komůrce až do úplné přeměny

předchozí strana | následující strana

© Mgr. René Dus 2003
Všechna práva vyhrazena