Stránky věnované chovu tropických brouků |http://www.coleoptera.wz.cz/|Czech languageEnglish lanquage

4.2. Páření

Samci roháčů jsou většinou velmi agresivní jedinci, kteří spolu neustále bojují o samičky. Z tohoto důvodu není vhodné chovat více samců pohromadě. Doporučuje se chovat pouze jednoho samečka a 1-3 samice v jednom insektáriu. Vzhledem k velké agresivitě mnozí chovatelé po spáření odstraňují samečka mimo dosah samiček, neboť sameček velmi často napadá i samičky, které pak často umírají.

Pár druhu Phalacrognathus muelleri
při páření

Pár roháčů rodu odontolabis
stačí na odchov mnoha larev

4.3. Příprava dřeva na kladení

Samičky vetšiny druhů roháčů kladou vajíčka přímo do ztrouchnivělého dřeva. Bohužel většina druhů je poměrně vybíravá pokud se jedná o druh dřeva pro kladení. Všeobecně nejčastěji jsou akceptovány tvrdé listnaté dřeviny (duby a buky). Do insektárií se většinou používají špalíčky dřeva o průměru cca 10-15 cm a cca 20-30 cm dlouhé. Tyto již musí být přírodně částečně rozložené mikroorganismy a houbami (čerstvé dřevo je pro kaldení nepoužitelné). Takovéto dřevo zpravidla obsahuje mnoho nežádoucích obyvatel (roztoči, různý hmyz apod.), většiny kterých se dá zbavit jednoduchým způsobem. Ze dřeva se odstraní zbytky kůry a nečistoty a takto upravené špalíčky se ponoří na 24 hod. do vody, tak aby byly zcela ponořeny. Po uplynutí této doby se špalíčky vyjmou a ještě jednou se namočí na cca 1 hod do čisté vody. Tímto by měla být většina nežádoucích organismů odstraněna, ale užitečné mikroorganismy rozkládající dřevo jsou i nadále zachovány.

Již připravený špalíček dřeva
zbavený kůry

Najít ztrouchnivělý dubový kmen je
doslova malý zázrak

předchozí strana | následující strana

© Mgr. René Dus 2003
Všechna práva vyhrazena