Stránky věnované chovu tropických brouků |http://www.coleoptera.wz.cz/|Czech languageEnglish lanquage

4.4. Insektárium

Chovná nádoba pro chov roháčů se by se měla mírně lišit od insectárií používaných pro chov nosorožíků a zlatohlávků. V chovném substrátu by měla být značná převaha dřevěného trouchu. Trouch i dřevo do insektárií volíme podle potřeb konkrétního druhu. Nejsme-li si jistí jaké dřevo ten který druh vyžaduje můžeme použít několik špalíčků dřeva od různých dřevin a v různém stupni rozkladu. Tyto špalíčky dřeva umístíme tak aby některé byly zcela zasypány substrátem, zatímco jiné jen zpoloviny. Na povrch substrátu je vhodném popložit větší kousky kůry nebo větví či kořčenů, aby se měly kam imaga schovávat. Přisvětlování není nutné.

Roháči nevyžadují zpravidla osvětlení
teraria umístěte spíše na šeré místo

Jako nouzové řešní terária postačí
i 5l zavařovací láhev

4.5. Larvy

Vlastní larvy lze odchovávat třemi různými způsoby. Bohužel každému druhu vyhovují trochu jiné podmínky a tak nezbývá většinou nic jiného než experimentovat. 1) Pevné dřevo - larvy lze ponechat ve špalíčkách dřeva ve kterých došlo k líhnutí. Tento způsob je přírozený, ale má bohužel několik nevýhod. Největší problém je, že larvy dřevo brzy zkonzumují a těžko jim doplníme další. Další nevýhodou je, že se larvy navzájem zkonzumují (ačkoliv se živí rozkládajícím dřevem, nepohrdnou jinými larvamy pokud na ně narazí). Výhodou je naopak období kuklení kdy si vykoušou bezproblémově potřebnou komůrku ve dřevě, jenž je velmi pevná a dobře kuklu chrání. 2) Trouch - larvy lze umístit do oddělených nádob naplněných napěchovaným trouchem. Tyto nádoby by měly mít válcovitý tvar aby larvě připomínaly kmen či větev stromu. Výhodou je celkem bezproblémový odchov a téměř žádné ztráty larev. Nevýhodou jsou horší komůrky které si larvy vytvoří na kuklení (hrozí občasné zborcení stěn a tudíž smrt kukly). 3) Kinshi - nádoby naplněné podhoubím některých hub jsou vynikajícím prostředkem pro odchov mnoha druhů roháčů. Imaga odchovaná tímto způsobem jsou zpravidla mnohem větší a vitálnější než u předchozích metod. Bohužel tento způsob nelze aplikovat na všechny druhy roháčů. Další nevýhodou je obtížné shánění kinshi v našich podmínkách.

Larva roháče Phalacrognathus muelleri
ve třetím instaru

Larva druhu Dorcus titanus vykukující
ze špalíčku dřeva

předchozí strana | následující strana

© Mgr. René Dus 2003
Všechna práva vyhrazena