Stránky věnované chovu tropických brouků |http://www.coleoptera.wz.cz/|Czech languageEnglish lanquage

2.2.4. Potrava

Většinu imag scarabaeidů je možno krmit měkkým ovocem, např. zralými banány. Některé druhy vyhledávají i zralá jablka, broskve nebo fíky. Potravu je nutné měnit jednou denně, neboť se v teráriu při vysoké teplotě a vlhkosti rychle kazí a to podporuje přemnožení roztočů. Přikrmovat můžeme i medem, pivem, některé druhy bílým jogurtem. Někteří chovatelé obohacují potravu také o proteiny obsažené např. v potravě pro akvarijní rybičky - stačí nadrobit. Vynikající alternativou jsou speciální, nutričně vysoce výživné džemy pro brouky, tzv. "jelly". Ty jsou bohužel v Evropě špatně dostupné, vyrábí se v Asii a získat je poštou na objednávku je finančně a časově dost náročné. Mají však i celou řadu výhod: krom výživné hodnoty se rychle nekazí a nelákají roztoče ani mušky octomilky. Doporučuji potravu nepokládat přímo na substrát, ale na nějaké misky či vyvýšená místa kvůli nebezpečí přemnožení roztočů.

Banány - nejčastěji používaná potrava
Bohužel je nutno je měnit každých 24 hod.

Med - vynikající zpestření potravy
vyhovující mnoha druhům

2.2.5. Chovný substrát

Existuje jednoduchá technika přípravy chovného substrátu pro brouky Cetonidae, Dynastinae a Lucanidae. Směs tvoří dvě složky: zetlelé listí a ztrouchnivělé dřevo. Poměr vlhkost použitého materiálu se liší v závislosti na chovaném druhu, hodně záleží i na osobních zkušenostech chovatele a jeho vlastním speciálním receptu. Ještě než si pořídíte nějaká imaga nebo larvy, je vhodné vytvořit si odpovídající zásobu chovného substrátu (dále jen substrát), který je směsí ztrouchnivělého dřeva listnatých stromů a jejich listím ve vysokém stadiu rozkladu (lesní hrabanka). Ztrouchnivělé dřevo může mít různé zabarvení způsobené mikroorganismy jež se podílejí na jeho rozkladu. Tyto materiály obvykle nenajdeme v přírodě v ideální konzistenci, a proto je nutné je před dalším použitím zpracovat. Zpravidla postačí nadrtit je na jemnější části. Drtit můžete ručně (což je fyzicky i časově nesmírně náročné), nebo si pořídit nějaké zařízení které tuto práci obstará za vás (např. drtič zahradního odpadu, starý mixér, řeznický cutter nebo něco podobného). Ztrouchnivělé dřevo lze použít z padlých kmenů, větví a kořenů listnatých stromů, které je již dostatečně rozložené vlivem hub a mikroorganismů. Pro chov listorohých brouků je vhodné dřevo tlející mnoho let. Čerstvé dřevo je proto zcela nevhodné. Nejvhodnější je buk, dub a další listnaté dřeviny, jejichž dřevo je tvrdé. V žádném případě se nesmí používat dřevo jehličnatých stromů, neboť obsahuj látky pro larvy toxické. Proto je bohužel nemožné používat materiál z většiny komerčně využívaných lesů kde je kladen důraz na rychlost růstu dřevin na úkor kvality. Máte-li přístup ke kvalitním dřevěným pilinám nebo hoblinám, můžete je použít také, ale před použitím je musíte odpovídající čas kompostovat. Mnohem dostupnější a snáze zpracovatelné je zetlelé listí. Lze použít listí většiny stromů, v našich podmínkách se nejlépe osvědčilo listí bukové a dubové. Dají se použít listy spadané před pár měsíci, ale mnohem lepší je použít vrstvu hrabanky starou již několik let. Co se týče zlatohlávků v drtivé většině jim postačuje nadrcená listovka s menší příměsí zetlelého dřeva v poměru cca 4:1.

Nadrcená hrabanka přinesená z lesa bývá
obvykle málo vlhká a musí se přivlhčit.

Pozor na převlhčení hrabanky. Při stisku
hrsti substrátu z něj nesmí téct voda.

předchozí strana | následující strana

© Mgr. René Dus 2003
Všechna práva vyhrazena