Stránky věnované chovu tropických brouků |http://www.coleoptera.wz.cz/|Czech languageEnglish lanquage

2.5. Kukly

Většina larev zlatohlávků ukončí svůj larvální vývoj během několika měsíců(u velkých nosorožíků a roháčů může proces trvat i několik let). Jakmile larva dosáhne určité velikosti, přestane konzumovat substrát a započne výstavbu kokonu, který je tvořen převážně okolním substrátem a vlastními výměšky. Není na škodu přimáchat do substrátu menší množství písku neboť kokony jsou pak mnohem pevnější (některé druhy toto vyloženě pořadují např. Cheirolasioa burkei). Funkcí kokonu je ochránit larvu, která se připravuje na přeměnu v kuklu a posléze i brouka, před nepřáteli a negativními vlivy okolí. Při manipulaci se substrátem v období budování kokonů buďte zvlášť opatrní, abyste nedokončené kokony nepoškodili. Mnoho larev v tomto stadiu již není schopno škody napravit a hynou. Použijete-li k chovu larev průhledné nádoby (skleněné nebo plastové), můžete skvěle pozorovat přeměnu larvy v brouka u těch druhů, které při stavbě kukly využívají již hotové stěny (např. Pachnoda) nebo dna (Dynastinae) k tvorbě komůrek. Jiné larvy budují celé kukly uprostřed substrátu (např. Eudicella). Při manipulaci s kuklami buďte velmi opatrní, jsou velmi křehké a snadno se poškodí. Jakmile se všechny larvy zakuklí, není již nutná další výměna substrátu ani přikrmování. Období kukly je v závislosti na druhu různě dlouhé (4 týdny až několik měsíců). Obecně platí, že čím větší druh chováme, tím delší jsou jednotlivá období vývoje.

Med - vynikající zpestření potravy
vyhovující mnoha druhům

Med - vynikající zpestření potravy
vyhovující mnoha druhům

2.6. Imaga

Po úspěšné přeměně kukly na dospělé imago tato zůstávají ještě nějaký čas v kokonech. Toto období je důležité pro správné utvoření a vyschnutí křídel a vnějšího skeletu. Vřele doporučuji nevyndávat imaga z kokonů a nechat je tam až do doby kdy sami kokon opustí (hrozí deformace a také velmi často a brzy hynou). Imaga zlatohlávků žijí o relativně krátkých dob (např. Ranzania pouze okolo jednoho měsíce) až po několik let (např. některé Protaetie), ale obvyklá doba u běžně chovaných druhů se pohybuje okolo 3-6 měsíců. Chovámeli imaga při vyšších teplotách jsou zpravidla aktivnější, ale dříve hynou. Imaga chováme zpravidla v chovných párech, nebo menších skupinách např. 1 samec a 2-3 samice. nebo 2 samci a 4 samice. Chov většího množství brouků v jedné chovné nádrži z vlastní zkušenosti nemůžu doporučit, neboť samci spolu neustále zápasí o samičky a jsou tak rušení od páření, navíc je mnohem větší riziko poškození již nakladených vajec.

Smaragdesthes jdou chovat bezproblémově
ve velkých skupinách

Pár brouků Mecynorrhina torquata
vypadá v insektáriu impozantně

předchozí strana | následující strana

© Mgr. René Dus 2003
Všechna práva vyhrazena